Validitet

Nu när ni förstår korrelation så kommer jag förklara validitet med hjälp av begreppet korrelation. Validiteten på ett personlighetstest är ett mått på hur väl testresultatet stämmer överens med verkligheten. Självklart är en hög validitet viktig.

För att kunna få ner ”verkligheten” på papper så gör man en så kallad 360-bedöming. Man frågar chefer, medarbetare och eventuella personer under kandidaten i företagshierarkin för att få en riktig uppfattning om hur personen är. Denna bedömning är den bästa som vi kan få och antas därför som verkligheten.

Vad är validitet hos ett personlighetstest?

Validiteten hos ett personlighetstest är korrelationen mellan testresultat och 360-bedomningen (”verkligheten”). Kort sagt är det ett mått mellan -1 och 1 på hur väl testet stämmer. En validitet på 0 är jämställt med att singla slant.