Skönmålning

Skönmålning är ett finare namn för att ljuga. När man gör personlighetstest så har man en tendens att vilja skönmåla sig själv för att framstå som en bättre person. Det är mer regel än undantag att skönmåla sig.

Du som precis har läst om normgrupper tänker nog ”det är väl inget problem om resultaten jämförs mot en norm som också skönmålat sig”. Du har då fattat hur en norm fungerar. Bra! Tyvärr är det så att olika personer skönmålar sig olika mycket. Det finns också studier som visar att invandrare och kvinnor skönmålar sig mycket (mycket) mindre än vita män. Man kan då dra slutsatsen att män ÄR bättre än kvinnor eller att skönmålning är ett problem.

Eftersom du läser vidare så tycker du också att skönmålning är ett problem. Det finns ett fåtal test som mäter graden av skönmålning men som inte gör något med den skalan. Det finns dock ett svenskt test som verkligen korrigerar för skönmålning upp till 90%. Det är UPP-testet. Nedan är en illustration på resultat före och efter korrigering för skönmålning.

skonmalning