Personlighetstest vid rekrytering

På senare tid har det blivit väldigt vanlig att använda personlighetstest vid rekrytering. Detta kan vara ett bra sätt att säkerställa att man har valt rätt person eller för att göra en första filtrering bland kandidaterna. Man bör med göra det senare för att effektivisera rekryteringen.

Alla människor passar inte för alla yrken. Det krävs en stor uthållighet och tävlingsinstikt för att bli en bra säljare. Dessa egenskaper kan man filtrera ut med hjälp av ett så kallat screening-test. Ett screening test är ett test med mindre antal frågor som endast fokuserar på valda personlighetsdrag, typ uthållighet och tävlingsinstikt. På detta sätt kan man kanske få ner CV högen från ett par hundra till ett dussin eller två.

Normativt test

Om man använder personlighetstest vid rekrytering så har man ett behov av att jämföra två olika testresultat. Då måsta man se till att man använder ett normativt test. Det vill säga ett test som använder normgrupper. Om man använder ett ipsativt test så kan man inte jämföra resultaten då poängen för skalorna är relaterade till varandra. Pelles 9a kan vara bättra än Olles 9a vid ett ipsativt testresultat.

Här kan du läsa mer om normgrupper.