Myers Briggs test

Myers Briggs test är nog det mest använda personlighetstestet världen över. Testest fulla namn är Myers Briggs Type Indicator (MBTI). Testet har fyra skalor som samtliga har en motsatsskala. Till exempel så finns Extraversion och Introversion. Ingen kan vara både extravert och introvert. Anledningen att man använder motsatsskalor är för att man ska kunna ha dessa som preferenser.

Skalorna i Myers Briggs test är följande:

  • Utåtvändhet – inåtvändhet
  • Sinnesförnimmelse – intuition
  • Tanke – känsla
  • Bedömning – perception

Forskning

Testet är skapad av Katharine Cook Briggs och hennes dotter Isabel Briggs Myers. Deras första version kom ut år 1962. Testet bygger på forskning av Carl Jung från 1921. Det sägs att Jung tog avstånd till testet och hävdade att man inte kunde använda hans forskningsresultat på det sättet som det görs i Myers Briggs test.

Även Jungs psykologi har utsatts för förödande kritisk diskussion, t ex av Noll (Noll, 1994). Det empiriska underlaget är torftigt och troligen delvis förfalskat, Jungs texter är mångordiga och oklara. Carroll (Carroll, 2004) ger en utmärkt och kortfattad diskussion av MBTI och Jungs typlära. – Sjöberg, L. (2005)

Testet

Det är väldigt trevligt att göra Myers Briggs test eftersom alla beskrivs positivt av testresultatet. Det kan vara därför som så många tycker om det… Testresultatet är en sammanfattning av sina svar med ett vetenskapligt språk. Eftersom man får tillbaka sina egna uppfattningar så tror man givetvis på dem. Det är lätt att luras av denna falska trovärdighet.

Testet påstås öka din självkännedom men det finns dock ingen forskning som styrker detta.

Det finns ingen validering av testet. Ej heller finns det korrektion för skönmålning.

Vox.com har skrivit en längre artikel om ”Varför Myers Briggs test är värdelöst” som kan vara intressant att läsa om inte jag redan har övertygat dig.

Källor

  • Wikipedia – [Verifierad 2013-08-09]
  • Noll, R. (1994). The Jung cult. Origins of a charismatic movement. Princeton, NJ: Princeton University Press.
  • Carroll, R. T. (2004). Myers-Briggs Type Indicator®, from http://skepdic.com/myersb.html.
  • Retrieved October 28, 2004.
  • Sjöberg, L. (2005). En kritisk diskussion av Myers-Briggs testet