Korrelation

På denna tänker jag förklara ”korrelation”. Den korta förklaring är att korrelation innebär samband. Korrelation anges i en skala mellan -1 och 1. Positiva tal innebär att det finns ett samband, negativa tal innebär att motsatsen till sambandet gäller. Om korrelationen är 0 så finns det varken positivt eller negativt samband.

Exempel på 0-korrelation är att ”varje gång man singlar slant får man klave”. Det är en 50/50 chans.

Exempel på en stark positiv korrelation är mellan pengar och lycka. Det innebär att en person med mycket pengar är troligtvis lycklig.

Grafiska exempel

Här nedan följer lite exempel på hur man ritar korrelation. Det kan vara lättare för några att förstå när man sätter grafik på något så abstrakt.

Positiv korrelation

Som i exemplet ovan kan vi anta att korrelationen mellan pengar och lycka är positiv. Om vi sätter pengar på X-axeln och lycka på Y-axeln. Vi frågar sedan massor av personer hur lyckliga dem är samt vad dem tjänar och gör en röd prick på grafen nedan. Om man sedan försöker ringa in alla prickar kan man få en grå ellips likt detta:

korrelation_positiv

Eftersom det är en ellipsen är riktad och riktad åt detta håll så är det en positiv korrelation. Detta är en ganska bra korrelation på kanske 0.8-0.9.

Ingen korrelation

Om vi gör en ny undersökning om till exempel pengar och att det förstfödde barnet är en flicka. Man kan förstå att det inte har något samband. Efter undersökningen är utförd så ser man detta resultat.
korrelation_ingen

Man kan se att ellipsen är oriktad. Det är faktiskt en perfekt cirkel. Detta innebär att det inte är någon korrelation alls. Denna korrelation har värdet 0.

 

Negativ korrelation

Ibland kan man hitta en negativ korrelation. Det är då två saker har ett omvänt samband. Till exempel god smak och mjölkens ålder. Om den god smak är på Y-axeln och ålder är på X-axeln. Man kan förstå att ju yngre (mindre ålder) mjölken har desto godare smakar det.
korrelation_negativ

Här är ellipsen riktad ”båkåt”. Vi har fått en negativ korrelation. Denna korrelation är starkt negativ. Den har kanske ett värde på (-0.8) – (-0.9).